Tiếng Việt English
    Thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
VĂN PHÒNG SỞ THANH TRA SỞ PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÒNG VĂN XÃ PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tin nổi bật
VĂN PHÒNG SỞ
VĂN PHÒNG SỞ
THANH TRA SỞ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
PHÒNG VĂN XÃ
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tin tức và sự kiện   
Các đoàn viên Sở KH&ĐT đang khai thác và xử lý thông tin trên mạng Internet và mạng nội bộ Net-office
Ứng dụng công nghệ thông tin trong phối hợp công tác
01-07-2015
Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động riêng ở đơn vị, Sở Kế hoach và Đầu tư đã tạo lập được cơ chế phối hĐầu...
Nâng tầm hợp tác, phát triển văn hóa, báo chí giữa Điện Biên và Luông Fra...
Quản lý đầu tư    Giám sát và đánh giá đầu tư
Kết quả giám sát đầu tư năm 2007
29-04-2008
Kết quả giám sát đầu tư năm 2006
Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá đầu tư
Đấu thầu    Hướng dẫn đăng tải trên dienbiendpi.gov.vn  | 
Mẫu đăng tải Thông báo mời thầu
26-05-2014
Mẫu đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu...
Mẫu đăng tải thông tin về nhà thầu
Mẫu đăng tải thông báo mời sơ tuyển
Mẫu đăng ký đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm...
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản - Tài liệu mới
Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020
Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020
Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đên năm 2020, định hướng đến năm 2025
Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển Điện lực Thành phố Điện Biên phủ giai đoạn 2012-2016 có xét đến năm 2020
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2020
Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011, định hướng đến năm 2020
Quy hoạch phát triển báo trí, xuất bản tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
Quảng cáo
Thông tin cần biết
Lịch truyền hình
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Liên kết website
Trang chủ      Giới thiệu      Tin tức & Sự kiện      Thủ tục hành chính      Văn bản - Tài liệu      Thư viện ảnh      Video      Liên hệ